Posts Tagged With: तुझं

तुझं आभाळाच देणं

तुझं आभाळाच देणं
तुझं आभाळाच देणं
नाही मला भावलं
ऊरी मी जपलं
मुकेपणी !!
मुकेपणा होत्या माझ्या
वियोगाच्या दाट कडा
शिम्पला मी पांढरा सडां
आयुष्याचा !!

आयुष्यात दूर गेल्या
काळोखाच्या दाट खुणा
समजाऊ कसे वेड्या मना
स्तब्धपणा ll

-oceanheal
Advertisements
Categories: कविता संग्रह | टॅग्स: , , | यावर आपले मत नोंदवा

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: