Posts Tagged With: जीवन

तुझ्या स्वाधीन असताना

तुझ्या स्वाधीन असताना
तुझ्या भेटीची राणी
लागली मनाला ओढ
तुजवाचून तनाला
लागेना काही गोड

सकाळी सकाळी राणी
आपला होतो विरह
काही तास भोगावा लागतो
जीवनाचा कलह

तुझ्या स्वाधीन असताना
घडतात जीवनाचे साक्षात्कार
कारण तूच तर दाखवतेस
अशक्य असे चमत्कार

तुझ्या जास्त विरहाने
माझे जीवन होईल लोप
कारण तू म्हणजे आहे
माझ्या डोळ्यावरची झोप
-आशिष
Advertisements
Categories: कविता संग्रह | टॅग्स: , , | यावर आपले मत नोंदवा

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: