Posts Tagged With: चारोळी

चारोळी

१. बऱ्याच दिवसांनंतर हॅंगरवरचा कोट काढला

कॉलरवर केवढा लांबलचक केस सापडला

आठवते आहे, गेल्या हिवाळ्यात घातला होता अंगात!

 

२. उडून जाताना पाखराने फक्त इतकेच पाहीले

किती तरी वेळ फांदी हात हालवत होती

निरोप घेण्यासाठी? की पुन्हा बोलावण्यासाठी?

 

३. काय ठाउक कुठून घाव घालील अचानक

मी तर या आयुष्यालाच घाबरतो फक्त!

मरणाचे काय? ते एकदाच मारून टाकते!

 

४. आजचा पेपर इतका भिजलेला कसा?

उद्यापासून हा पेपरवाला बदलून टाका

 

‘या वर्षी पाचशे गावे पुरात वाहून गेली!’

 

 

५. रोज उठून टांगायचा चंद्र रात्री आभाळात

रोज दिवसाच्या उजेडात रात्र होईतो वाट बघायची

 

हातभर अंतर पार करण्यासाठी आयुष्यभर चालावे लागते!

 

६. एखाद्या घासासारखी झोप गिळून टाकते मला

रेशमी पायमोजे पायातून अलगद निघावेत तशी…

आणि सकाळी वाटते, थडग्यातून बाहेर पडतो आहे मी!

 

-मूळ कवी: गुलजार

अनुवाद : शांता शेळके

 


Advertisements
Categories: चारोळी संग्रह | टॅग्स: | यावर आपले मत नोंदवा

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: